Expression of Interest – Accommodation for Model European Parliament  02/04/2019
Expression of Interest – Accommodation for Model European Parliament

 

Aġenzija Żgħażagħ, within the Ministry of Education and Employment, will be hosting the 51st edition of the Model European Parliament, for which event youth delegates from twenty-eight different European Countries will be attending MEP from 9th till 16th November 2019. Considering such, Agenzija Zghazagh seeks accommodation for the Youth delegates.

 

Full details and specifications can be downloaded from Aġenzija Żgħażagħ website www.agenzijazghazagh.gov.mt.

Expression of Interest letter together with the financial package made up of a global price including Eco-Contribution and VAT, is to be submitted to Agenzija Zghazagh, St. Joseph High Road St.Venera SVR 1013 in a sealed envelope for the attention of Rowena M Borg by not later than 12.00 CET 03rd May 2019.

Applications by post should be sent by registered mail, allowing sufficient time to ensure delivery by the above-stipulated deadline. These applications will be acknowledged in writing by Aġenzija Żgħażagħ within seven days.

Late applications are not considered.

For further information or queries please phone Rowena M Borg on 22586700 from Monday to Friday from 09:00 till 16:00 hours or via e-mail rowena-marie.borg@gov.mt

Sejħa għall-Akkomodazzjoni għall-Model European Parliament

Aġenzija Żgħażagħ, fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol, ser tkun qed tospita l-51 edizzjoni tal-Model European Parliament, għal-liema simulazzjoni ta’ Parlament ser tkun qed tilqa’ żgħażagħ minn tmienja u għoxrin minn pajjiżi differenti Ewropej, li ser jattendu għal MEP bejn d-9 u 16ta’ Novembru 2019. Għaldaqstant Aġenzija Żgħażagħ ser tkun qegħda tilqa’ sottomissjoni għal akkomodazzjoni għad-delegati żgħażagħ.

Informazzjoni dettaljata hija aċċessibbli fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Żgħażagħ www.agenzijazghazagh. gov.mt.

Ittra ta’ sejħa t’interess, flimkien mal-offerta finanzjarja VAT u eko-kontribuzzjoni nkluża, jiġu milqugħa minn Aġenzija Żgħażagħ, (ex-Umberto Calosso) Triq Kbira San Ġużepp, Santa Venera SVR 1013 f’envelop issiġillat għall-attenzjoni ta’ Rowena M Borg sa mhux aktar tard minn 12:00 CET tat-03ta’ Mejju 2019.

Applikazzjonijiet bil-posta għandhom jintbagħtu rreġistrati u kmieni biżżejjed sabiex jaslu qabel id-data tal-għeluq. L-applikanti jiġu mgħarrfa li tkun waslet l-applikazzjoni fi żmien sebat ijiem.

Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.

Għal aktar informazzjoni jew kjarifiki ċempel lil Rowena M Borg 22586700 mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn 09:00 u 16:00 p.m. jew ibgħat imejl fuq rowena-marie.borg@gov.mt