Expression of Interest – Training in Public Speaking and Report Writing to Staff with Aġenzija Żgħażagħ  16/04/2019
Expression of Interest – Training in Public Speaking and Report Writing to Staff with Aġenzija Żgħażagħ

 

Aġenzija Żgħażagħ, within the Ministry for Education and Employment is seeking of a leading institution in public speaking and report writing to the Agency’s Youth workers.

Full details and specifications, can be downloaded here.

Expression of Interest letters including a Europass CV, work experience and references are to be submitted to Aġenzija Żgħażagħ St. Joseph High Road Santa Venera SVR 1013 in a sealed envelope by not later than 6th May 2019 noon. The financial proposal submitted should be calculated per annum and be VAT inclusive.   Applications must be submitted either by hand or through registered post, allowing sufficient time to ensure delivery by the above stipulated deadline. These applications will be acknowledged in writing by Aġenzija Żgħażagħ within seven days.

Late applications will not be considered.

For further information or queries please phone Rowena M Borg on 22586700 from Monday to Friday from 09.00 a.m. till 3.00 p.m. or via e-mail rowena-marie.borg@gov.mt

Sejħa t’Interess – Taħriġ fil-Public Speaking u Report Writing lill-istaff ta’ Aġenzija Żgħażagħ.

Aġenzija Żgħażagħ, fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qed tilqa’ applikazzjonijiet għal servizz ta’ Taħriġ lill-istaff ta’Aġenzija Żgħażagħ f’public speaking and report writing.

Informazzjoni dettaljata hija aċċessibbli fuq is-siti elettroniċi

Ittra t’espressjoni t’Interess, f’format ta’ European Curriculum Vitae flimkien m’esperjenzi u referenzi  jiġu milqugħa minn Aġenzija Żgħażagħ  Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera SVR 1013 f’envelopp issiġġilat sa mhux aktar tard mis-6ta’ Mejju 2019 f’nofs inhar. Ir-rumerinazzjoni finanzjarja  għandha tkun kalkulata fuq sena kalendarja u tkun VAT inluża.

Applikazzjonijiet bil-posta għandhom jintbagħtu rreġistrati u kmieni biżżejjed sabiex jaslu qabel id-data tal-għeluq. L-applikanti jiġu mgħarrfa li tkun waslet l-applikazzjoni fi żmien sebat ijiem.

Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.

Għal aktar informazzjoni jew kjarifiki ċempel lil Rowena M Borg 22586700 mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn 09.00 a.m. u 3.00 p.m.  jew ibgħat imejl fuq rowena-marie.borg@gov.mt